21
Πεμ, Ιουν

Studera i Sverige-Φοιτητές
Typography
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η Σουηδία διαθέτει παράδοση πολλών ετών στην εκπαίδευση και στην έρευνα, καθώς πανεπιστήμια λειτουργούσαν στη χώρα από τον 15ο αιώνα. Στη Σουηδία σήμερα λειτουργούν πάνω από 40 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε περισσότερες από 20 πόλεις της χώρας.

Τα πανεπιστήμια (universitet) και τα πανεπιστημιακά κολέγια (högskola) προσφέρουν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε πολλές ειδικότητες, κάποια όμως εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν σπουδές σε μία μόνο ειδικότητα όπως π.χ. το Chalmers University of Technology και το Stockholm School of Economics.

Οι περισσότεροι αλλοδαποί φοιτητές πηγαίνουν στη Σουηδία μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής σε επίπεδο προπτυχιακό ή για την εκτέλεση έρευνας στα πλαίσια της μεταπτυχιακής τους εκπαίδευσης. Περίπου 20% των φοιτητών που εκτελούν έρευνα στα πλαίσια προγραμμάτων διδακτορικού, είναι αλλοδαποί.

2. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η δομή της προπτυχιακής εκπαίδευσης στη Σουηδία διαφέρει σημαντικά από αυτή των Ελληνικών πανεπιστημίων. Η παρακολούθηση ενός προγράμματος ή ενός μαθήματος μετριέται σε μονάδες (credits). Ένα ακαδημαϊκό έτος συνήθως αντιστοιχεί σε 40 credits. Οι προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών διαχωρίζονται σε γενικούς & επαγγελματικούς τίτλους, οι οποίοι είναι οι εξής:

  1. Högskoleexamen (University Diploma), που απονέμεται μετά την συγκέντρωση τουλάχιστον 80 credits, που αντιστοιχούν σε 2 χρόνια σπουδών.
  2. Kandidatexamen (Bachelor’s degree) το οποίο απονέμεται με συγκέντρωση 120 credits (τρία χρόνια σπουδών) εκ των οποίων τα 60 credits αντιστοιχούν σε μαθήματα τομέα επιλογής, ενώ 10 από αυτά αντιστοιχούν σε εργασία τομέα επιλογής του φοιτητή.
  3. Magisterexamen (Master’s degree), που απονέμεται μετά από συμπλήρωση 160 credits (συνολικά τέσσερα χρόνια σπουδών). Απαιτούνται 80 credits που αντιστοιχούν στην κύρια ειδικότητα, 20 credits για μία εργασία στην κύρια ειδικότητα (thesis), ή δύο μικρότερες εργασίες των 10 credits. Στη Σουηδία λειτουργούν σε πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά κολέγια, πάνω από 200 Προγράμματα Master’s που προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα. Ο χρόνος σπουδών αυτών των προγραμμάτων είναι συνήθως ένα έτος, με εξαίρεση τα μεταπτυχιακά προγράμματα μηχανικών που διαρκούν τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο περισσότερο. Για την αίτηση σε αυτά τα προγράμματα σπουδών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή πτυχίου που αντιστοιχεί σε παρακολούθηση προγράμματος σπουδών τριετούς φοίτησης. O επαγγελματικός τίτλος του Μηχανικού (civilingenjörsexamen / "Master of Science in Engineering") απονέμεται κατόπιν συγκέντρωσης 180 credits που αντιστοιχούν σε συνολικά 4 έτη σπουδών και στην ολοκλήρωση εργασίας.
  4. Yrkesexamen (Professional degree), απονέμεται κατόπιν συμπλήρωσης 40 έως 220 credits και αντιστοιχεί σε επαγγελματικές σπουδές ειδικοτήτων όπως ιατρική, οδοντιατρική, μηχανική, εκπαίδευση, σχεδίου, καλών τεχνών.
Medlemansokan