19
Πεμ, Ιουλ
1 New Articles

Η Ελληνική κοινότητα του Jönköping Hellas οργανώνει μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε παιδιά ελληνικής καταγωγής που ζουν στο δήμο του Jönköping.
Περισσότερα...

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ΄ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς.

Περισσότερα...
Medlemansokan