Επιλέξτε - Välj

Live @ Santa Claus Village - City of Rovaniemi

WELCOME TO SANTA CLAUS VILLAGE IN ROVANIEMI You can meet Santa Claus and cross the magical Arctic Circle every day at the Santa Claus Village in Rovaniemi in Lapland, Finland. Santa Claus spends ! ( Το Ρόβανιεμι, γνωστό ως Ροβανιέμι, είναι πόλη της Φινλανδίας και πρωτεύουσα της περιφέρειας της Λαπωνίας. Έχει 60.592 κατοίκους, και στο Ρόβανιεμι βρίσκεται η έδρα του πανεπιστημίου της Λαπωνίας, στο οποίο φοιτούν περίπου 10.000 φοιτητές. Βρίσκεται κοντά στον Αρκτικό Κύκλο.)